DOMÁCÍ UMĚLÁ PLICNÍ VENTILACE - ŽÁDOST O STANOVISKO

28.07.2015 20:07

Vážené kolegyně.

Zástupci jednotlivých organizací segmentu domácí péče byli požádáni hlavní sestrou MZČR o stanovisko k problematice domácí umělé plicní ventilace v domácí péči. Obracím se na vás proto s následujícími otázkami a prosím o jejich zodpovězení nejpozději do 10.8.2015 na e-mail cejnkova@remediacentrum. cz.

Lenka Cejnková

DOTAZNÍK DUPV.rtf (13,5 kB)

Zpět