Dotaz na MZ ČR k vyhl. 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb včetně odpovědi

20.11.2012 12:48
Zpět