DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K CENOVÝM DODATKŮM SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI PRO ROK 2015

08.01.2015 17:20

Vážené kolegyně,

Vzhledem k tomu, že ve Vyhl. 324/2014 Sb, O stanovení hodnot bodu je v bodě 5 text, který je dle našeho názoru  problematický vyzýváme vás, abyste prozatím nepodepisavaly cenové dodatky se zdravotními pojišťovnami. K této problematice proběhne dne 21.1.2015 jednání zástupců segmentu na MZ ČR, kde budeme vyžadovat písemné stanovisko. Po tomto jednání vás budeme informovat o dalším postupu a se stanoviskem MZ ČR vás seznámíme.

Lenka Cejnková

předsedkyně sekce DP

 

Zpět