JEDNÁNÍ S PREZIDIEM CAS 11.1.2015

15.02.2015 11:28

Ve středu 11.2.2015 se ukutečnilo jednání s prezidiem ČAS k množícím se problemům při Výběrových řízeních v odbornosti 925 domácí zdravotní péče. Prezidium bylo seznámeno se skutečností, že na Krajské úřady byl v minulých dnech rozeslán aktualizovaný Seznam zástupců pro VŘ v naší odbornosti. Přesto jsme se dohodli, že bude vypracován ještě jeden seznam - SEZNAM ODBORNÍKŮ Z PRAXE PRO ODB 925. Tento rozešle prezidium na Krajské úřady s průvodním dopisem a stanoviskem.

ŽÁDOST:

Kdo z vás by byl ochoten se zúčastňovat výběrových řízení jako odborník pro domácí zdravotní péči napište mně na můj e-mail cejnkova@remediacentrum.cz, nejpozději do 20.2.2015.

Lenka Cejnková

Zpět