NÁVRH NOVELY VYHL. Č. 134/1998 Sb.

21.10.2013 19:42

Na konferenci manažerek domácí péče 20.9. - 21.9.2013 jste byli informováni o práci na kultivaci Seznamu výkonů s bodovými hodnotami. V uplynulých dnech nám byl předložen k vntřnímu připomínkovému řízení návrh toho zákona. Vzhledem tomu, že tento návrh neodpovídá předcházejícím jednáním a odbornosti 925 tak neumožňuje poskytovat ošetřovatelskou péči lege artis, sekce domácí péče ČAS s tímto návrhem nesouhlasí. Připomínky k zákonu i společný dopis na MZ ČR odeslaný spolu s ostatními zástupci segmentu DP najdete v přílohách.

SZV_připomínky-ČAS_2014.pdf (73,5 kB)

MZČR- dopis připomínky odb.925 - vyhl.134-1998 Sb-2014-KV-2.pdf (50,5 kB)

Zpět