SCHŮZKA PŘEDSEDNICTVA SDP ČAS SE ZÁSTUPCI ÚP VZP DNE 10.10.2008

24.02.2009 18:51

Na žádost předsedkyně Sekce domácí péče ČAS, proběhla dne 10.10.2008 schůzka zástupců ÚP VZP a předsednictva SDP ČAS. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne jsme neobdrželi oficiální úplný zápis z této schůzky, dovoluji si vám napsat mallé shrnutí.

Jednání se zúčastnily všechny členky předsednictva, za ÚP VZP MUDr. Kučeroá, pí. Caltová - odbor kontroly a revize zdravotní péče a MUDr. Macháčková a Ing. Pavlíková odbor úhrad zdravotní péče.

PROJEDNÁVANÉ PROBLÉMY

1  Problematika kódu výkonu 06318 - nedostatečný čas výkonu pro vlastní realizaci (odběry, aplikace inj.)

2. Problém s úhradou transportu - zajištění včasného  transportu a dodržení nezbytných hygienicko bezpečnostních pravidel pro manipulaci s     biologickým materiálem. Potřeba systémového řešení např. specifický kód pro tuto problematiku, nový kód dopravy. Nutno projednat s dalšími organizacemi zastupující DP. Projednaný a dodhodnutý návrh bude VZP podporovat.

3. Problematika indikace kódu 06333 - aplikace léků p.o.

   VZP považuje odůvodněnost indikace pro zajištění chronické p.o. medikace za zcela vyjímečnou. Pokud nejsou zdravotní důvody, nelze hradit ze zdravotního pojištění.

4. Vyžadování propouštěcí lékařské zpravy při indikaci DP za hospitalizace

   RL mohou vyžadovat při kontrole indikace a správnosti oprávněnosti vykazované péče lékařskou propouštěcí zprávu, její nepředložení nesmí být důvodem pro paušální odmítnutí vykázané zdravotní péče.

ZÁVĚR: VZP bude řešit jen konkrétní problémy související s výkonem činnosti revizních pracovníků VZP, které budou předloženy MUDr. Kučerové s vědomím předsedkyně Sekce domácí péče ČAS.

 

Zpět

Diskusní téma: SCHŮZKA PŘEDSEDNICTVA SDP ČAS SE ZÁSTUPCI ÚP VZP DNE 10.10.2008

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.