VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ zástupci za odbornost 925

08.06.2015 19:59

Vážené kolegyně.

Na základě jednání s prezidiem ČAS  dne 11.2.2015 (viz zápis z jednání prezidia bod 1) jsem Vás v průběhu února oslovila s žádostí o spolupráci při Výběrových řízeních. Jednalo se o sestavení seznamu odborníků pro odbornost 925, který by byl rozeslán na krajské úřady, s průvodním dopisem prezidia ČAS, jak bylo na jednání dohodnuto. Po dohodě s některými z Vás jsem seznam sestavila a s průvodním dopisem odeslala prezidentce a prezidiu ČAS dne 18.3.2015. Tento e-mail jsem opětovně odeslala prezidentce ČAS dne 19.5.2015. Dopis i seznam zástupců najdete v přílohách.

email VŘ-1.pdf (29,7 kB)

ČAS ZÁSTUPCI VŘ odborníci.pdf (73,4 kB)

 

Do dnešního dne jsem neobdržela odpověď. O dalším průběhu Vás budu unformovat.

Lenka Cejnková

 

 

Zpět