ŽÁDOST O DOPLNĚNÍ E-MAILOVÝCH ADRES

02.02.2015 22:33

Vzhledem k tomu, že řada z vás nemá na stránkách ČAS uvedenu e-mailovou adresu, žádám vás o její doplnění. Po přihlášení na tyto stránky (www.cnna.cz) ji doplníte v oddíle změny údajů. Zjednodušíte tak zasílání informací z předsednictva.

L. Cejnková

Zpět