Předsedkyně

Lenka Cejnková

Místopředsedkyně

Jana Šnýdrová

Pokladník

Mgr. Hana Pajorová

Členka

Bc. Ria Otrubová

Marie Hutníková

 

Revizní komise

Předsedkyně

Jitka Mamulová

Členky

Olga Miková

Andrea Turková

 

 

 

 

Cíle a vize předsednictva Sekce domácí péče

Hlavním posláním sekce DP je

 • 1. Podporovat aktivity zaměřené na realizaci programů Evropské unie i programů národních, jejichž cílem bude příprava sester na výkon povolání v komunitní péči.
 • 2. Spolupráce mezi všemi poskytovateli péče a to jak v průběhu plánování, tak poskytování služeb ve společnosti - péče pro lidi v komunitní péči v příštím desetiletí a dál.
 • 3. Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR.
 • 4. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU i mimo ni.
 • 5. Vytvářet účinné nástroje k zajištění poskytování kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče v souladu s potřebami osob, skupin i komunit v jejich vlastním sociálním prostředí.
 • 6. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže sester domácí péče ve společnosti.
 • 7. Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv.
 • 8. Umožnit lidem žít běžný život v jejich vlastních domovech.
 • 9. Poskytovat správné množství péče a podpory lidem tak, aby bylo dosaženo jejich maximální nezávislosti.
 • 10. Zvýšit možnosti lidí vyjádřit se, jak by chtěli prožít svůj život a jaké služby potřebují.

 

Vize sekce DP

 • - posilovat rozvoj domácí zdravotní péče v ČR jako efektivní způsob poskytování zdravotní péče,
 • - budovat prestiž nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v ADP a posilovat jejich profesní kompetence
 • - podílet se na realizaci kontinuálního zvyšování kvality poskytované péče pacientovi a jeho rodině ve vlastním domácím prostředí

 

Strategický plán

Plán sekce domácí péče je zpracován jako tříletý strategický dokument.

 

Strategické cíle

 • - spolupracovat na tvorbě legislativy
 • - obhajovat oprávněné zájmy členů sekce DP, zejména majitelů a manažerů agentur DP
 • - vybudovat komunikační síť s členkami sekce DP
 • - vytvořit návrh jednotné zdravotnické dokumentace pro agentury domácí péče
 • - vypracovat standardy a audity ošetřovatelské péče se zaměřením na její poskytování pacientům/klientům v jejich vlastním sociálním prostředí
 • - zajistit kvalitu pořádaných vzdělávacích akcí
 • - prezentovat práci a výsledky práce sekce DP na konferencích a jiných vzdělávacích akcích.
 • - spolupracovat s dalšími partnery z neziskové a soukromé sféry v oblasti
  • - sociální
  • - zdravotní
  • - bydlení
 • - rozvíjet spolupráci s veřejností.